ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2019-2020 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ image 26.3KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.