ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ. ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

12-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ನಂ 17,ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಶಿರಸಿ-581402 9868180337
2 ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ

ಶಾಸಕರು

77-ಕಾರವಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

# 95ಬಿ , ನಿರಾಕಾರವಾಡ, ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ , ಚೆಂಡಿಯೆ, ಕಾರವಾರ -581324 9686427278
3 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಘೊಟ್ನೇಕರ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ

#ಸಿ -168, ಗುತ್ತಿಗೆರಿಗಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್-2, ಹಳಿಯಾಳ-581329 9845147847

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.