ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 10.10.2017 ಲೆಕ್ಕ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  image 690 ಕೆ.ಬಿ.

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.