ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಡೌನಲೋಡ್image 863 KB
2 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿ.ಪಿ.ಸ್. ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ(ಫಲಾನುಭವಿವಾರು) ಡೌನಲೋಡ್image 752 KB
3 ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಠರಾವು  ಡೌನಲೋಡ್image 752 KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.