ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
6 03/08/2020 ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರ ಯಾದಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image527 KB
5 27/07/2020 ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ/ಇತರೆ ವಹಿವಾಟು  ಮಾಡುವವರ ಯಾದಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image3.6 MB
4 27/07/2020 ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದವರ ವಿವರ  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image1.7 MB
3 14/07/2020 ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ -೨೦೨೧ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image9.2 MB
2 09/10/2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ ಉಪನಿಯಮಗಳು 2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image3.4 MB
1 03/06/2020

ಕಸವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡವಾರು ನೇಮಿಸಲಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 167 KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.