ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 15/06/2017 ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡುಗಳ ಸೀಮಾ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 2.4 MB
2      
3      
4      
5      

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.