ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 09/10/2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ ಉಪನಿಯಮಗಳು 2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image3.4 MB
2 03/06/2020

ಕಸವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡವಾರು ನೇಮಿಸಲಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 167 KB
3      
4      
5      
6      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.